Quạt treo công nghiệp IFAN NB-65 (3 cánh) – Model 2019

1.340.000